Een Tegen Eenzaamheid Venlo - Kennisbank: Praatje over het weer is belangrijk!
U bent hier: Home > Kennisbank

Kennisbank

Praatje over het weer is belangrijk!

Een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting in de supermarkt en gesprekjes met leden van de kaartclub. Zulke contacten blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te gaan dan gedacht. Nieuw onderzoek van de Tilburg University gaat in op het belang van contact met kennissen en mensen die iets verder van je af staan – en het is juist dat contact dat veel mensen in coronatijd missen. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, probeerde iedereen zich zo goed mogelijk aan de RIVM-regels te houden, waaronder de 1,5 meter afstand en ‘geen bezoek, tenzij’. Dit heeft er voor gezorgd dat Nederlanders zich eenzamer voelden dan voor de crisis. In coronatijd is de groep eenzame ouderen verdubbeld, heeft SCP (8 september 2020) berekend. 
 
Uit nieuw onderzoek van de Tilburg University blijkt dat het contact met mensen die iets verder van je af staan zoals kennissen en buren, belangrijker is dan tot nu toe gedacht in het verminderen van het gevoel van eenzaamheid. En dit contact bleek tijdens de crisis te zijn afgenomen. “Mensen misten het praatje over het weer meer dan we dachten. Het lijkt daarnaast dus van belang om juist ook contact te zoeken met mensen die wat verder weg staan,”  zegt Gerine Lodder, één van de onderzoekers en gedragswetenschapper aan de Tilburg University. “Verder was een interessante bevinding dat een afname van de kwaliteit van sociaal contact verband hield met een toename van eenzaamheid. Het lijkt dus de moeite om elke dosis te laten tellen.”  Het onderzoeksteam heeft onderzocht welke concrete acties helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Samen met de buurman de hond uitlaten

Door de coronamaatregelen zijn onze sociale contacten veranderd. Iedereen ging hier op zijn eigen manier mee om, laat het onderzoek zien. Sommigen gingen videobellen, chatten meer, of stuurden vaker een kaartje. Anderen boden hulp aan mensen aan, gingen koken, tuinieren, sporten, bidden of mediteren. En hoe meer activiteiten mensen ondernemen, hoe minder eenzaam zij zich voelen. Lodder: “Tot slot blijkt, dat wat werkt voor de één, niet per se werkt voor een ander. Mijn advies is daarom: experimenteer en kijk wat voor jullie werkt. Vraag bijvoorbeeld eens aan je oma of ze het leuk vindt als je bij haar een taart komt bakken of bel bij je buurman aan om samen met hem een rondje met de hond te wandelen.”