Een Tegen Eenzaamheid Venlo - Kennisbank: Wat is eenzaamheid?
U bent hier: Home > Kennisbank

Kennisbank

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Maar is eenzaamheid nu eigenlijk? En wanneer is het een probleem?


Eenzaamheid

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou willen. Eenzaamheid gaat samen met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en soms met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, op je welzijn en op de kwaliteit van je leven.


Een definitie:

Prof. Jenny de Jong-Gierveld heeft een definitie geformuleerd
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.”


Eenzaam of alleen?


Alleen zijn of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Alleen ben je, eenzaamheid voel je je. Als je alleen bent hoef je je nog niet eenzaam te voelen. En omgekeerd: je kunt tientallen mensen om je heen hebben en je toch heel eenzaam voelen. 


Eenzaamheid is voor iedereen anders


Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Jij bent je eigen graadmeter.


Eenzaamheid is van alle leeftijden


Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Iedereen kan zich op enig moment in zijn leven eenzaam voelen worden.  Vooral als we met ingrijpende veranderingen in ons leven geconfronteerd worden, bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies maar ook door veranderingen als verhuizing en ontslag.
Eenzame gevoelens verdwijnen vaak vanzelf wanneer je beter in je vel komt. Als dat niet het geval is kan het zij dat je steeds verder wegzakt in je eenzaamheid. Sommige mensen zijn jarenlang eenzaam en weten niet meer hoe ze contact moeten maken met anderen en kunnen zich niet meer verbinden met de wereld om hen heen. Daarnaast kunnen persoonlijke eigenschappen een rol spelen.