Een Tegen Eenzaamheid Venlo - Kennisbank: Verschillende soorten eenzaamheid.
U bent hier: Home > Kennisbank

Kennisbank

Verschillende soorten eenzaamheid.

Je kunt eenzaam zijn om dat je te weinig contacten hebt of omdat je in de contacten die je wél hebt niet vindt wat je nodig hebt. Bij het eerste gaat het om het aantal contacten, bij het tweede om de kwaliteit van de contacten. Er zijn dus verschillende soorten eenzaamheid, die elk om een eigen aanpak vragen.

De belangrijkste zijn:

 

Sociale eenzaamheid


Hierbij gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee je bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s. Mensen waarmee je een raakvlak hebt en met wie je dingen doet.

Je kunt door allerlei gebeurtenissen je relaties en vriendschappen kwijt raken. Veranderingen in je leven zoals het overlijden van je partner, verlies van werk, verhuizing, ziekte, een handicap kunnen je leven uit het evenwicht brengen. Je verliest vriendschappen en raakt contacten kwijt.  Bestaande relaties kunnen van inhoud veranderen of verdwijnen. In deze fase moet je op zoek naar herstel van relaties of nieuwe relaties aangaan. Als je daar niet in slaagt, kan eenzaamheid chronisch worden, met alle gevolgen op lichamelijk en psychisch gebied.

Je kunt je ook eenzaam voelen doordat het je niet lukt om vriendschappen te sluiten. Dat kan te maken hebben met je karakter of met gebeurtenissen in het verleden, zoals gepest of misbruikt zijn.


Emotionele eenzaamheid

Je hebt wel mensen om je heen, maar je mist een hechte band met andere personen. Dat wat je echt voelt kun je niet met iemand delen.
Een paar voorbeelden: Op een feest lijkt het wel dat alle mensen iets met elkaar hebben, maar jij voelt je er buiten staan. Op het schoolplein zijn alle ouders met elkaar in gesprek en jij staat alleen. Een collegezaal vol studenten en je voelt je niet met hen verbonden. Je mist een emotioneel hechte band met een partner, een vriend, collega’s, mensen uit de buurt.  Deze eenzaamheid is vaak verborgen. Iemand kan immers heel veel contacten hebben en zich toch emotioneeel eenzaam voelen.


Existentiële eenzaamheid


Bij existentiële eenzaamheid gaat het meer over zingeving dan over je sociale contacten. Het wordt omschreven als een verloren en zwervend gevoel, geen eigen plek of rol in het leven kennen, een gevoel van zinloosheid.... wat doet het er allemaal toe? Eigenlijk voel je je niet meer verbonden met het leven. Over existentiële eenzaamheid is nog niet veel bekend. 

 

Sociaal isolement

Bij sociaal isolement ontbreekt het mensen aan een ondersteunend netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ze missen de persoonlijke relaties waar zij op terug kunnen vallen wanneer ze steun nodig hebben. Het gaat dan om praktische, emotionele of gezelschapssteun. Eigenlijk is het een ernstige combinatie van sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.