Een Tegen Eenzaamheid Venlo - Inspiratiesessie: Gezichten van eenzaamheid
U bent hier: Home > Inspiratiesessies

Inspiratiesessies

Gezichten van eenzaamheid

Datum/tijd: 5 maart 2020, om 19:30
Locatie: De Vijfsprong, Blariacumstraat 5, 5922 VV Venlo-Blerick

Deze sessie heeft reeds plaatsgevonden.


Verslag van deze sessie

In de eerste inspiratiesessie maakten ongeveer 35 mensen met een verschillende achtergrond kennis met de verschillende gezichten van eenzaamheid.

Eenzaamheid heeft veel gezichten. Daarom is er niet één oplossing voor eenzaamheid. Als inleiding werden drie gezichten van eenzaamheid toegelicht: sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid en existentiele eenzaamheid. 

De drie gezichten werden daarna toegelicht door mensen uit de praktijk:

Angelina van de Wegberg, begeleider netwerkcoaches, maatwerkcoach en ook actief bij de open inloop, lichtte het gezicht van sociale eenzaamheid toe, aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden.
Er is sprake van sociale eenzaamheid als je minder contact  met andere mensen hebt dan je wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort. Er is een sociale behoefte. De open inloop is voor een aantal mensen één manier om die sociale eenzaamheid te verzachten. De drempel om in contact met anderen te komen wordt er door verlaagd.

 

Vervolgens beschreven Esther Jacobs en vrijwilliger Toine emotionele eenzaamheid vanuit hun ervaringen bij de Luisterlijn.

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere personen. Meestal gaat het om de levenspartner. Er is een emotionele behoefte.

In de praktijkverhalen hoorden we het belang van goed naar een ander luisteren en meeleven, zonder vooroordelen. Maar ook het belang van stiltes die zo veelzeggend kunnen zijn.

 

De derde inleidster, Toos Nowacki, geestelijk verzorger en spiritueel counselor bij de Zorggroep, ging dieper in op existentiële eenzaamheid. 

Bij existentiële eenzaamheid gaat het meer over zingeving dan over je sociale contacten. Het wordt omschreven als een verloren en zwervend gevoel, geen eigen plek of rol in het leven kennen, een gevoel van zinloosheid. Je alleen voelen in het bestaan zelf, omdat je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijk, je  vrijheid, angst en gebrek aan zingeving.
Een moeilijk begrip, wat ons confronteert met onze eigen angsten. Waarbij het van belang is dat we die angsten onder ogen kunnen en durven zien. Pas dan kan de ander zijn angst ook tonen en delen…


Na de inleiders werd er geanimeerd gediscussieerd in kleine groepen.

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers vooral de kennismaking met de verschillende vormen van eenzaamheid, gekoppeld aan praktijk-verhalen op prijs stelden.
Een belangrijke eyeopener was dat er zoveel verschillende partijen bij de bestrijding van eenzaamheid betrokken waren. En daaraan gekoppeld de behoefte aan meer en duidelijker inzicht in de sociale kaart van Venlo.

 

Inspiratiesessies uit het verleden: