Een Tegen Eenzaamheid Venlo: Eenzaamheid is iets van ons allemaal
U bent hier: Home

Privacy policy

Een tegen Eenzaamheid Venlo, gevestigd aan Ferdinand Bolstraat 6, 5914 XN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl
Ferdinand Bolstraat 6, 5914 XN

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW gegevens en emailadressen van de aangesloten leden, om hun te informeren over actviteiten
- Emailadressen van geabonneerden op de nieuwsbrief

Bewaartermijn:
Een tegen Eenzaamheid Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u aangeeft dat u geen informatie of nieuwsbrief meer wenst te ontvangen worden uw gegevens binnen een maand verwijderd.

Verstrekken van gegevens aan derden:
De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van het Kernteam, en worden niet aan derden verstrekt.
Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van Mailchimp,dit is gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield.

Social media:
Een tegen Eenzaamheid Venlo maakt gebruik van Facebook en Linkdin. Hier worden o.a. beeldmateriaal op geplaatst, dit met toestemming van de betrokkenen. Mocht een betrokkene zijn toestemming willen intrekken, dan kan dat door een mailbericht te sturen naar: secretariaat@eentegeneenzaamheidvenlo.nl. De foto wordt dan binnen 4 weken verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een tegen Eenzaamheid Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Een tegen Eenzaamheid Venlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@eentegeneenzaamheidvenlo.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Een tegen Eenzaamheid Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@eentegeneenzaamheidvenlo.nl

Een tegen Eenzaamheid Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons