Hoe we het gaan aanpakken
U bent hier: Home > Onze aanpak

Onze aanpak

 
We gaan niet allerlei nieuwe initiatieven ontwikkelen. Er zijn in Venlo al tientallen, zo niet honderdtallen initiatieven die een bijdrage leveren aan de strijd tegen met name sociale eenzaamheid.
 
We hebben de volgende ontwikkelpaden:
  1. Bewustwording van eenzaamheid. We willen voortdurend aandacht vragen voor eenzaamheid. We willen er naar streven dat de aandacht voor elkaar in alle sectoren een vanzelfsprekende zaak wordt. Dus ook in de sport, in het gemeentelijk beleid,  in de kunst, in de woningbouw etc. Maar zeker ook bij de bewoners.
     
  2. Het vergaren en verspreiden van kennis over eenzaamheid. O.a. door deze website en de nieuwsbrief. Maar ook door het geven van trainingen en workshops aan wijkbewoners, vrijwilligersorganisaties, verenigingen etc. Door het organiseren van acties, lerende tafels en inspiratiebijeenkomsten.  Zo willen we mensen tools geven om met elkaar in een  verbindend gesprek te gaan.