Partners Een tegen Eenzaamheid Venlo
U bent hier: Home > Partners

Partners

 

 

 

 

Buddyzorg Limburg ondersteunt thuiswonende ernstig lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen doelgericht in het verwerkingsproces rondom het ziek zijn. We zetten in op het hervinden van eigen kracht, regie, zingeving, participatie en preventie.

Website: https://www.buddyzorglimburg.nl/

Co de cultuurontwikkelaar is een netwerkorganisatie die zich breed inzet op het gebied van kunst, cultuur en participatie in Noord- Limburg. Ze stimuleren actieve deelname aan kunst en cultuur in Noord-Limburg en de ontwikkeling en uitvoering van cultuuronderwijs in samenwerking met scholen.  Specifieke doelgroepen, van jonge kinderen tot ouderen, om kennis te maken met kunst en deel te nemen aan de samenleving door middel van culturele activiteiten. En dat doen we dicht bij de mensen in hun eigen leefomgeving. Ook zien we de inzet van kunst en cultuurparticipatie als middel voor maatschappelijke ontwikkeling.

Website: https://www.cultuurontwikkelaar.nl/

Hoe we als samenleving omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. Het begint met herkennen van dementie en weten hoe je omgaat met dementie. Venlo Dementievriendelijk helpt mee aan een dementievriendelijk samenleving door informatie te geven en activiteiten te organiseren en onder de aandacht te brengen die mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen om gezien en geaccepteerd te worden in onze gemeente.

Website:  www.nu.venlo.nl/venlo-dementievriendelijk

De Gemeente Venlo is een actieve partner in het samenwerkingsverband en verleent subsidie.

Website: https://www.venlo.nl/

De GGD Limburg–Noord beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van inwoners in de regio Limburg-Noord. De GGD heeft daarbij oog voor de (nieuwe) maatschappelijke uitdagingen die op ieders pad komen. Om gezond en vitaal ouder te worden legt de GGD daarbij het accent zoveel mogelijk op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat het leven voor hen betekenisvol maakt.

Email: Info.ggd@vrln.nl 
Website: www.ggdlimburgnoord.nl

Het IZO (Informele Zorg Ondersteuning), is het samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die een-op-eenzorg bieden in de thuissituatie. Bij het IZO zijn aangesloten: Algemene Hulpdienst Tegelen-Steijl-Belfeld, Algemene Hulpdienst Venlo-Blerick, Buddyzorg Limburg, Incluzio Maatjes, de Luisterlijn,Toon Hermanshuis Ambulant, VPTZ en Zonnebloem.

Website: https://www.izovenlo.nl/

 

 

Incluzio Sociale Basis.

Website:https://www.incluziosocialebasis.nl/

 

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk en anoniem gesprek. Per mail, per chat en  per telefoon. Het telefoonnummer is 088-0767000

Email: info@deluisterlijn.nl
Website: www.deluisterlijn.nl 

 

Resto VanHarte wil de eenzaamheid en het sociaal isolement bestrijden door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, samen kunnen eten en vooral zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. Resto VanHarte richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs
 
Email: info@restovanharte.nl  
Website: www.restovanharte.nl

 

Stichting S.O.B. Venlo (Senioren Ontmoeten en Bewegen) heeft een preventieve taak op het gebied van eenzaamheid middels het organiseren van activiteiten en middels het ondersteunen van (beweeg-)clubs en verenigingen. Ontmoeting, ontspanning en beweging dragen mogelijk bij aan het voorkomen van eenzaamheid c.q. het beschikbaar krijgen en houden van een sociaal netwerk.

Email: info@sobvenlo.nl                                        
Website: www.sobvenlo.nl

 

De VVV Foundation vertaalt de kernwaarden van VVV- Venlo en sport in het algemeen naar deelnemers van diverse activiteiten en projecten. 

Email:  foundation@vvv-venlo.nl                                                    Website: https://www.vvv-venlo.nl/nl/foundation/